Beoordelen

Meer moois volgt – under construction

Hoe kunnen we beoordeling/toetsing ontwerpen in een hybride leeromgeving (HLO)? En hoe kunnen we externen betrekken?

Verschillende vraagstukken rond beoordelen kwamen ook aan bod in het ontwerp. Hierbij werd vaak gebouwd op reeds opgebouwde expertise bij stages. Hierbij ging het zowel om formatief beoordelen tijdens het leerproces (zie ook ‘Sociaal ontwerp’ en ‘Temporeel ontwerp’) en summatief beoordelen om tot een (eind)oordeel te komen.