Woordenlijst & VL-NL

Bij het schrijven van deze website probeerden we zoveel mogelijk gebruik te maken van de begrippen die gangbaar zijn in Vlaanderen en Nederland. Om het geheel voor beide landen begrijpelijk te maken, duiden we een aantal begrippen.

Nederlandse duidingVlaamse duiding
Leerling: lerende binnen het basis- en voortgezet onderwijs.Leerling: Lerende binnen het lager- en secundair onderwijs.
Leerkracht: werkzaam binnen het basis- en voortgezet onderwijs.Leerkracht: werkzaam binnen het lager- en secundair onderwijs.
Student: lerende binnen een mbo, hbo of universitaire opleiding.Student: lerende binnen een hogeschool of universiteit.
Docent: werkzaam binnen het mbo, hbo of universiteit.Docent: werkzaam binnen een hogeschool of universiteit.
VMBO: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs  Vergelijkbaar met B-stroom en (1ste jaar van) 2de graad Beroeps-/arbeidsmarktgericht secundair onderwijs
MBO niveau 4: Middelbaar Beroepsonderwijs niveau 4Kwalificatieniveau vergelijkbaar met Secundair-na- Secundair (Se-n-Se)
HBO: Hoger BeroepsonderwijsTe vergelijken met Professionele Bachelor in Vlaams Hoger Onderwijs; HBO5/Graduaat is in Nederland een Social Degree opleiding
bol opleiding: Beroeps opleidende leerweg in het mbo. De student heeft de juridische status van student en loopt tijdens zijn opleiding één of meer stages bij een bedrijf of organisatie.Regulier secundair onderwijs.  
bbl opleiding: Beroepsbegeleidende leerweg in het mbo. De student heeft een arbeidsovereenkomst met een bedrijf voor gemiddeld 4 dagen per week, en gaat daarnaast 1 dag per week naar school.  Vergelijkbaar met alternerend leren in Vlaams beroepssecundair onderwijs (sinds kort arbeidsmarktgericht secundair onderwijs): Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO) en Syntra Leertijd, momenteel hervormd naar Duaal Leren.
Blokstage: aaneengesloten weken stage, meestal over een periode van 10 weken.Afgebakende en intensieve stageperiodes van enkele weken.
Lintstage: aantal stagedagen per week, verspreid over meerdere periodes van 10 weken.Aantal stagedagen per week, gespreid over het schooljaar.
MKB: Midden – en kleinbedrijfKMO: Kleine en middelgrote ondernemingen
Post-initieel onderwijs VolwassenenonderwijsVolwassenenonderwijs

De organisatie van het onderwijs in Nederland en Vlaanderen kent overlap, maar ook verschillen. In onderstaande afbeeldingen wordt inzichtelijk waar de opleidingen, die deel uit maken van dit diagnosetraject, zich bevinden (uit het diagnoserapport van de Leermeesters).