Lezen & inspiratie

Materiaal bij het slotevent (22/11/2022 in Breda)

Opnames en interviews bij het slotevent herbekijken?

GHLOBO opbrengsten & Keynote Ilya Zitter

Parallelsessies 1: Geleerde lessen uit GHLOBO 

Parallelsessies 2: Inspiratie van experts & praktijk

Gericht inlezen over hybride leeromgevingen?

Basisbronnen voor deze website

Bakker, A., Zitter, I., Beausaert, S., & de Bruijn, E. (2016). Tussen opleiding en beroepspraktijk: Het potentieel van boundary crossing. Van Gorcum.

Bouw, E. (2021). Designing learning environments at the school-work boundary: Curiculum development in vocational education. Lectoraat: Beroepsonderwijs. Proefschrift.

De Bruijn, E. (2019). Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs. Oratie. Open Universiteit Nederland/Hogeschool Utrecht.

Hoeve, A., van Vlokhoven, H., Nieuwenhuis, L., & den Boer, P. (2021). Handboek beroepsgerichte didactiek: Effectief opleiden in het MBO en HBO. Pica.

Poortman, C., Nelen, A., De Grip, A. Nieuwenhuis, A., & Kirschner, P. (2012). Effecten van leren en werken in het mbo: Een review studie. Pedagogische Studiën, 89(5), 288-306.

Virtanen, A., Tynjala, P., & Etelapelto, A. (2014). Factors promoting vocational students’ learning at work: Study on student experiences. Journal of Education and Work27(1), 43-70.

Zitter, I., & Hoeve, A. (2011). Ontwikkelmodel voor Hybride leeromgevingen in het Beroepsonderwijs. Analyse 2.1. Ecbo-publicatie.