GHLOBO header image

Sterk beroepsonderwijs vraagt verwevenheid tussen school en beroepspraktijk. Allerminst eenvoudig en in de realiteit blijken leren en werken vaak gescheiden. Vanuit GHLOBO (Grensoverstijgende Hybride Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs) gingen we hiermee aan de slag vanuit het kader ‘hybride leeromgevingen’.

We delen graag onze opbrengsten als wegwijzer voor wie aan de slag is of wil met krachtige leer-werkomgevingen. Geen te volgen stappenplan, maar inzichten, overwegingen en concrete voorbeelden.

GHLOBO, dat is verwevenheid
tussen onderwijs en beroepspraktijk.

Samenwerken

Aan de slag met hybride leeromgevingen? Of uitzoeken of het iets kan worden? Hoe komen scholen en bedrijven tot sterke samenwerking en gedragenheid? We nemen je mee doorheen hefbomen en overwegingen.

Bewust ontwerpen

Samen rond de ontwerptafel om via bewuste keuzes tot een gedragen ontwerp te komen? Via 5 ontwerpperspectieven (Zitter & Hoeve, 2011) nemen we je mee in dit co-creatief ontwerpproces tussen onderwijs en werkveld.

In actie

Eens het ontwerp er ligt, is het tijd om uit te proberen. Hoe blijven scholen en bedrijven elkaar daarna vinden? We nemen je mee in de kansen die we zien voor professionalisering en duurzame samenwerkingsverhalen.